Naša kompanija nudi kompletne usluge uvoza u slučaju uvoznih životinja:  

Ako hoćete da kupite govedo za priplod, tele za tovljenje, steonu junicu i junicu prvotelku, kravu, priplodnog bika pozovite nas!  

Pomoći ćemo u izboru životinja koje se uvoze iz inostranstva.

Organizujemo prevoz          

Obezbeđujemo karantenu za životinje

Sređujemo domaću dokumentaciju, nostrifikaciju

Kod konkursa izdajemo predračun

Pružamo stručnu pomoć za kupljene životinje

Možete kupiti naturalizovane životinje sa domaćom fakturom, veterinarskom garancijom.