Ogranak Agro Berze, Farma Berza raspolaže sa karantenom za prihvat životinja iz inostranstva.

Uvoz životinja (iz Evropske Unije ili trećih zemalja) radi daljeg uzgoja je dozvoljeno isključivo u karantene sa odgovarajućim dozvolama. U postupku izdavanja dozvole nadležni organi na licu mesta kontrolišu odgovarajuću izolaciju životinja, kao i personalne i stvarne uslove. Ako su svi uslovi ispunjeni, dobija se dozvola za karantenu za prihvat životinja iz uvoza. Izdate dozvole za karanten se registruje u centralnoj bazi.